› The Borgias

The Borgias

Drag each book onto its author - match all 10!

Books

The Borgia Bride
Lucrezia Borgia: Life, Love and Death in Renaissance Italy
The Family
The Borgias and Their Enemies
Madonna of the Seven Hills
The Borgias
The Artist, the Philosopher, and the Warrior
Lucrezia Borgia and the Mother of Poisons
A Borgia Daughter Dies
The Life Of Cesare Borgia

Authors

Jean Plaidy
Maryann Philip
Paul Strathern
Jeanne Kalogridis
Mario Puzo
Rafael Sabatini
Christopher Hibbert
Roberta Gellis
Sarah Bradford
G. J. Meyer
Matches: 0 - Misses: 0