› The Borgias

The Borgias

Drag each book onto its author - match all 10!

Books

The Borgias
The Borgias and Their Enemies
Lucrezia Borgia: Life, Love and Death in Renaissance Italy
The Life Of Cesare Borgia
The Artist, the Philosopher, and the Warrior
The Family
Madonna of the Seven Hills
Lucrezia Borgia and the Mother of Poisons
A Borgia Daughter Dies
The Borgia Bride

Authors

Paul Strathern
Maryann Philip
Jean Plaidy
Rafael Sabatini
Christopher Hibbert
G. J. Meyer
Mario Puzo
Jeanne Kalogridis
Roberta Gellis
Sarah Bradford
Matches: 0 - Misses: 0